Welkom op mijn site, mijn naam is Anke de Vries (1984)

In Juli 2009 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Autonome Beeldende kunst aan de Kunstacedemie ATEZ (CABK) te Zwolle. Sinds dien ben ik professioneel werkzaam als beeldend kunstenaar.

Voor mij draait een geslaagd kunstenaarschap om een zo eerlijk mogelijke kijk en ervaren van het leven om ons heen. Deze moet in mijn beleving voort komen uit de persoonlijke fascinatie van de kunstenaar.

Die persoonlijke fascinatie zit voor mij in het proberen vinden van verbanden tussen de zichtbare, naakte werkelijkheid en de verborgen wereld van mijn complexe gevoelens en emoties. Deze verbanden probeer ik binnen mijn maakproces te vinden.

De lading van de materialen die ik daarbij kies hebben een belangrijke functie. Ik probeer ze intuïtief, niet voorspellend met elkaar te combineren, in de hoop dat ze daardoor nieuwe emoties uitstralen.

Ik vind het interessant dat de mens het herkennen van gevoelens in de expressie van een medemens, ook toepast op niet menselijke dingen. Daar probeer ik binnen mijn werk gebruik van te maken. Het werkproces is ingewikkeld en gaat gepaard met een lang proces van kijken, maken en experimenteren.

De nieuwe emoties die ik hoop te vinden binnen mijn werk zijn niet uit de lucht gegrepen, het zijn zaken die mij overkomen. Indirect hebben ze eigenlijk altijd te maken met de bron van mijn fascinatie. Deze komt voort uit de verbanden die ik zelf leg bij het zien van een pas geboren lam, een foto van een foetus, een prematuur kindje of een naakte oude vrouw. Ze zijn kwetsbaar, maar intens en hun aanzicht raakt mij. Ze geven mij een niet te plaatsen, bijzonder gevoel dat me mateloos fascineert. Deze fascinatie zorgt ervoor dat ik mijn ideeën en gevoelens dieper onderzoek en mij afvraag: ‘Is dit zo bijzonder omdat het over een puur soort leven gaat? Waarom is dat rare gevoel dat voortkomt uit een leven dat eigenlijk lelijk en heftig is, toch zo interessant en aantrekkelijk voor mij? ’.

Mijn fascinatie lijkt een onuitputtelijke bron van energie waarmee ik mijn werk kan maken.

Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste binnen mijn kunstenaarschap:

DE NOODZAAK VOELEN OM TE WILLEN MAKEN